Curoil ta sera akuerdo di finansiamentu ku CIBC FirstCaribbean komo finansiadó mayó

Maduro & Curiel’s Bank a fungi komo ko-finansiadó

Djamars último, Curoil a sera un akuerdo di finansiamentu importante ku CIBC FirstCaribbean i Maduro & Curiel’s Bank. CIBC FirstCaribbean ta e finansiadó mayo i Maduro & Curiel’s bank a fungi komo ko-finansiadó. Ku e akuerdo krusial aki, Curoil ta fortifiká su posishon finansiero di forma ku por akapará prinsipalmente e impakto di Covid-19 riba e kompania. E finansiamentu aki ta kontribuí na realisashon di Curoil su vishon pa ekspandé su merkado den Karibe i pa sigui kumpli ku su tarea pa garantisá suministro pa nos merkadonan lokal i internashonal. Curoil ta gradesido pa e konfiansa ku CIBC FirstCaribbean i Maduro & Curiel’s Bank a depositá den nos kompania.